Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) Faaliyete Başladı

Dünyada ve ülkemizde her alanda ve her sektörü ilgilendiren yasal düzenlemeler ve düzenleyici otoriteler tarafından yapılan düzenlemeler hızla artıyor, sıkılaşıyor ve kompleks hale geliyor. Düzenlemelerin etki alanı genişliyor ve uyum maliyetleri giderek yükseliyor. Bunun yanı sıra tüm sektörlerde düzenlemelere uyum ile ilgili denetimler artıyor ve belirlenen kurallara uyumsuzluk durumlarında verilen cezalar da yükseliyor. Bunlar da kuruluşlar açısından büyük uyum risklerine, ciddi maddi ve itibar kayıplarına neden olabiliyor.

Bu nedenle yasalara ve diğer düzenlemelere uyum sağlanması, belirlenen gerekliliklerin tam olarak yerine getirilmesi, kamu kurumları ve düzenleyici otoritelerin taleplerinin zamanında ve doğru olarak karşılanması büyük önem taşıyor. Buradaki sürecin iyi yönetilmesi, düzenlemelere zamanında ve etkili bir şekilde uyum sağlanması bakımından mevzuat uyum (compliance) fonksiyonu kritik bir rol üstleniyor. Tüm dünyada bu fonksiyonun önemi giderek artıyor. Mevzuata uyum, kuruluşların yönetim kurulu üyeleri ve üst yöneticileri öncelikli olmak üzere tüm çalışanların en önemli rol ve sorumlulukları arasında bulunuyor. Ayrıca, uyum riskini başarıyla yönetebilmek için başta finans kuruluşları olmak üzere birçok kuruluşta mevzuat uyum bölüm ve birimleri faaliyet gösteriyor.

Mevzuat uyum fonksiyonunun etkili işlemesi ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapmak, çalışmalar gerçekleştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla mesleğin profesyonelleri tarafından Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) kuruldu. 16 banka ile sigorta şirketi, aracı kurumlar, elektronik para/ödeme kuruluşlarında uyum görevlisi, uyum yöneticisi, yönetim kurulu üyesi, genel müdür yardımcısı gibi üst düzey görevler yürüten, danışmanlık yapan 22 kurucu üye tarafından kuruluşu gerçekleştirilen dernek gerekli onayların tamamlanması sonrasında 09 Eylül 2020 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başladı. Dernek; “Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak” vizyonu ile faaliyetlerini sürdürecek.

Derneğin ilk genel kuruluna kadar görev yapacak Yönetim Kurulu 7 kişiden oluştu. Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever olurken, Başkan Yardımcıları Z. Fulya Kaptan Güngör ve Burak Şenol, Genel Sekreter Serkan Salık, Sayman Hakan Uzun ve Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise Mehmet Tolga İncaz ve Vural Göral oldu.

Mevzuat Uyum Derneği; yasal uyum (regulatory compliance), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele (anti-money laundering and combating the financing of terrorism-AML/CFT), yaptırımlar uyum (sanctions compliance), rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele uyum (anti-bribery and corruption compliance), finansal suç mevzuat uyum (financial crime compliance-FCC), regülasyon teknolojileri (RegTech), meslek etiği gibi alanlardaki mevzuat uyum faaliyetlerine kılavuzluk etmek, katkı sağlamak, değer katmak ve geliştirmek amacıyla kurslar, eğitimler, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, raporlar hazırlamak, standartlar oluşturmak, mevzuat uyum alanında çalışanlar için sertifika programları uygulamak gibi çok boyutlu çalışmalar gerçekleştirecek.

Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) ile ilgili daha detaylı bilgiye www.mevzuatuyum.org adresinden ulaşılabilir.

Derneğin sosyal medya hesaplarının linkleri ise aşağıda yer alıyor.

Facebook: https://www.facebook.com/mevzuatuyum

Twitter: https://twitter.com/mevzuatuyum

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/mevzuatuyum

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.